Instrument: lira korbowa

Korpus w formie gitary, sklejony z płaskich płyt górnej i dolnej oraz wygiętych boczków; do korpusu przymocowana komora klawiszowo-tangentowa i kołkowa; trzy struny: jedna melodyczna (wewnątrz komory tangentowej, skracana za pomocą umieszczonych w niej dziesięciu tangentów) i dwie burdonowe (na zewnątrz tej komory); struny pobudzane do drgań krawędzią obracanego korbą koła...
Więcej


Instrument: lira korbowa

Korpus wiolinizowany (w formie wiolonczeli), sklejony z lekko wypukłych płyt górnej i dolnej (każda sklejana z kilku części) oraz wygiętych boczków; do pudła rezonansowego przymocowana komora klawiszowo-tangentowa i kołkowa; cztery struny: dwie melodyczne (wewnątrz komory tangentowej, skracane za pomocą umieszczonych w niej dwóch rzędów klawiszy-tangentów: 14+10), zaczepione do...
Więcej


Instrument: lira korbowa

Korpus w formie gitary, sklejony z płaskiej płyty górnej i dolnej oraz wygiętych boczków; do korpusu przymocowana komora klawiszowo-tangentowa i kołkowa; trzy struny: jedna melodyczna (wewnątrz komory tangentowej, skracana za pomocą umieszczonych w niej dziesięciu tangentów) i dwie burdonowe (na zewnątrz tej komory); struny pobudzane do drgań krawędzią obracanego korbą koła...
Więcej


Instrument: lira korbowa

Korpus w formie gitary, sklejony z płaskich płyt górnej i dolnej oraz wygiętych boków; do korpusu przymocowana komora klawiszowo – tangentowa i kołkowa; cztery struny: dwie melodyczne (wewnątrz komory tangentowej, skracane za pomocą umieszczonych w niej dwóch rzędów klawiszy – tangentów: 14+10) zaczepione do strunociągu i dwie burdonowe (na zewnątrz tej komory), przymocowane...
Więcej


Region: Małopolska

Na terenie Małopolski pod względem folkloru muzycznego najbardziej wyodrębniasię Opoczyńskie, Kieleckie, Krakowskie, Tarnowskie i Rzeszowskie. Muzyka instrumentalna miała tu duże znaczenie. W Krakowskiem, Tarnowskiem i Rzeszowskiem do schyłku XIX wieku kapela ludowa składała się ze skrzypiec i małych basów, w Kieleckiem nierzadko tzw. żłobionych, w Opoczyńskiem także z bębna...
Więcej