O projekcie

Projekt zrealizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w Roku Oskara Kolberga (2014), w 200. rocznicę urodzin wybitnego polskiego folklorysty i etnografa. Baza prezentuje niemal 300 polskich ludowych instrumentów muzycznych z terenu całego kraju, pochodzących z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Instrumentów Muzycznych i Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, Kolekcji Jadwigi i Mariana Sobieskich oraz Muzeum Miejskiego w Żywcu. Znajdą tu Państwo blisko 1000 wysokiej jakości zdjęć oraz obiekty prezentowane w technice 360 stopni.


Polskie ludowe instrumenty muzyczne oraz narzędzia dźwiękowe wchodzą w skład zbiorów o różnym profilu na terenie całego kraju, jednak ze względów konserwatorskich, wystawienniczych, a także warunków lokalowych, znajdują się (niestety w większości) w muzealnych magazynach. Ponieważ w przypadku instrumentów ludowych pojęcie normy konkretyzuje się poprzez wariantowość wytwórczą, dla jej poznania niezwykle istotny jest szeroki materiał porównawczy. W bazie zgromadzono większość typów instrumentów występujących na terenie Polski, ich najciekawsze rodzaje oraz warianty. Obiekty reprezentują stosunkowo szeroki zakres czasowy (XVIII - XXI w.) i obrazują powodowane różnymi czynnikami zmiany w ich budowie i zdobnictwie. Są to instrumenty zarówno nadające się do gry jak również niesprawne (stąd w opisach często hipotetyczne dane dotyczące np. skali lub stroju).

Projekt prezentuje ludowe instrumenty muzyczne w kontekście regionalnym, niemniej stan badań nad tym aspektem jest wciąż niepełny i nie wszystkie instrumenty są wystarczająco zbadane. Dalszej pracy wymaga opracowanie satysfakcjonującej terminologii oraz metodologii ujednolicenia opisów, a także standaryzacja pomiarów. Prezentowane karty katalogowe powstały na podstawie kart muzealnych. Ścieżki dźwiękowe z uwagi na charakter zbiorów, prezentują w większości przypadków nagrania typów instrumentów, nie zaś konkretnych obiektów. Wszakże w ludowej praktyce wykonawczej styl gry i kontekst muzyczny mają zdecydowanie większe znaczenie niż samo brzmienie poszczególnych obiektów. Materiały wideo prezentują zarówno nagrania archiwalne, jak i nowsze trendy rozwijające się w ramach nurtu folklorystycznego.

Zgromadzony w bazie zbiór ma charakter otwarty, umożliwiający sukcesywne uzupełnianie go o interesujące obiekty znajdujące się w innych kolekcjach naszego kraju. Zapraszamy zainteresowanych do współtworzenia tej wspaniałej kolekcji. Baza danych oparta została o najnowszą wersję klasyfikacji Hornbostela i Sachsa, stosowaną przez Konsorcjum MIMO (Musical Instrument Museums Online – Muzea Instrumentów Muzycznych Online) i za jego uprzejmą zgodą, po raz pierwszy w całości przetłumaczoną na język polski. Mamy nadzieję, że zgromadzony materiał zainspiruje do dalszych badań, da również lepsze pojęcie o bogactwie polskiej kultury ludowej i niewyczerpanej inwencji jej twórców.

Agata Mierzejewska


Idea projektu
: Andrzej Kosowski, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Koordynacja: Brygida Błaszczyk-Podhajska
Kurator: Agata Mierzejewska
Zdjęcia: Waldemar Kielichowski
Konsultacja merytoryczna, karty katalogowe, opisy regionów: prof. Zbigniew J. Przerembski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Konsultacja merytoryczna, tłumaczenie kart katalogowych: prof. Beniamin Vogel, prof. emeritus
Tłumaczenie klasyfikacji Hornbostela i Sachsa: prof. Beniamin Vogel, Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Klasyfikacja instrumentów w bazie: prof. Beniamin Vogel, Joanna Gul
Wybór przykładów audio i wideo: Agata Mierzejewska
Tłumaczenie tekstów historycznych
: John Comber
Tłumaczenie pozostałych tekstów: Monika Tacikowska
Redaktor Bloga: Agata Mierzejewska
Redaktor zakładki Edukacja: Brygida Błaszczyk-Podhajska
Prezentacje 360°: fp360.pl
Projekt strony: Studio Robot

Realizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc:
dr Anecie Oborny, dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
dr. Adamowi Czyżewskiemu, dyrektorowi Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
pani Małgorzacie Orlewicz, zastępcy dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
prof. Wojciechowi Suchockiemu, dyrektorowi Muzeum Narodowego w Poznaniu
panu Januszowi Jaskulskiemu, kierownikowi Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
pani Anecie Skibińskiej, kierownik Muzeum Etnograficznego w Poznaniu
pani Joannie Sobieskiej
pani Wiolecie Wnorowskiej
pani Klarze Sielickiej-Baryłce z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
pani Katarzynie Zedel z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
pani Elwirze Sobiak z Muzeum Etnograficznego w Poznaniu
panu Jackowi Jackowskiemu, kierownikowi Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN
panu Piotrowi Doroszowi z Instytutu Sztuki PAN
pani Annie Rutkowskiej z Instytutu Sztuki PAN
panu Maciejowi Królikowskiemu z Instytutu Sztuki PAN
panu Pawłowi Heppnerowi z Muzeum Dźwięku (instrumentyludowe.pl)
panu Normanowi Rodgerowi, managerowi projektu MIMO - Musical Instrument Museums Online
pani Barbarze Rosiek z Muzeum Miejskiego w Żywcu

Obiekty:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (MLIM)
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (PME)
Muzeum Instrumentów Muzycznych oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (MNP I)
Muzeum Etnograficzne oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (MNP E)
Kolekcja Jadwigi i Mariana Sobieskich - obecnie w zbiorach MLIM (S)
Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek (MŻ-E)

Nagrania audio i wideo:
Muzyka Źródeł. Kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia i Instytutu Muzyki i Tańca
Instytut Muzyki i Tańca (IMIT)
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (ISPAN)
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC)
Muzyka Odnaleziona (muzykaodnaleziona.pl)
Muzeum Dźwięku (instrumentyludowe.pl)
Zamek Cieszyn
Maciej Stasiński (www.watra.pl)

Projekt został zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań priorytetowych Roku Kolberga.

agata

img_8197

img_8430

img_8205