cymbały

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Kapela z Futomy; nagr. Wszystkie Mazurki Świata, Warszawa 2014; IMIT


nagr. Andrzej Bieńkowski. Kazimierz; Muzyka Odnaleziona
Klasyfikacja: 3. Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.12 Z rezonatorem / 314.122 Z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) / 314.122-4 Rzeczywiste cytry płytowe z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: przed 1939
Region: Małopolska (Podkarpacie)
Kraj: Polska
Własność: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Numer inwentarzowy: PME 48448
Opis obiektu: na trapezoidalnym korpusie rozpięto 28 pasm strun, po pięć w każdym; naprzemiennie rozmieszczono struny melodyczne, wsparte na lewym podstawku, dzielącym je w stosunku kwinty, i basowe, nie dzielone, opierające się na podstawku prawym; w górnej płycie korpusu cztery otwory rezonansowe, przysłonięte ozdobnymi rozetami; pałeczki (palcatki) w stylizowanej formie zoomorficznej
Elementy dekoracyjne: ażurowe osłony otworów rezonansowych (rozety) o motywach roślinnych i kratek
Wymiary: 620 x 100 x 470 x 80 mm, palcatki 170 mm
Materiały: drewno, metal
Skala dźwiękowa, strój: zmienny, na ogół najniższy dźwięk G – d, rozpiętość od dwóch, czasem niepełnych, oktaw do nieco ponad czterech
Praktyka wykonawcza: niegdyś instrument muzyków żydowskich, później muzykantów ludowych; grano na nim solowo lub w kapelach, zwłaszcza na Rzeszowszczyźnie, Podkarpaciu i Wileńszczyźnie; cymbały ze wschodniej Małopolski na ogół większe, głośniej brzmiące niż z Wileńszczyzny
Autor karty: Teresa Lewińska / Zbigniew J. Przerembski


Polka; Jan Szajna (ur. 1918, Wola Orzechowska), cymbały; nagr. Rzeszów 1962; Muzyka Źródeł


Polka pstrykana; Kapela rodziny Sowów z Piątkowej: Wojciech Sowa (1911-1977), skrzypce, Józef Sowa (1903-1978), skrzypce, Józef Sowa (1904-1983), cymbały, Piotr Sowa (1911-1997), basy, Jan Krztoń (ur. 1937), klarnet B; nagr. Kazimierz 1976; Muzyka Źródeł


<< Powrót