flet naczyniowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Rafał Bałaś, Fundacja Braci Golec; nagr. Maciej Stasiński, Żywiec 2017
Nazwa gwarowa: okarina, leokaryna, łokaryna, sulka
Klasyfikacja: 4 Aerofony / 42 Instrumenty dęte właściwe / 421 Instrumenty krawędziowe lub flety / 421.2 Flety z kanalikiem (podłużne lub blokowe) / 421.22 Flety z wewnętrznym kanalikiem / 421.221 (Pojedyncze) flety z wewnętrznym kanalikiem / 421.221.4 Flety naczyniowe z kanalikiem / 421.221.42 Z otworami palcowymi / 421.221.422 Flety naczyniowe z kanalikiem, z dwoma i więcej otworami palcowymi
Wykonawca: Szczotka Franciszek
Rok wykonania: 1980
Miejscowość: Kiczyce
Region: Obszary karpackie (Beskid Żywiecki)
Kraj: Polska
Własność: Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek, Dział Etnografii
Numer inwentarzowy: MŻ-E/1868
Opis obiektu: korpus w kształcie wrzecionowatym, z ośmioma otworami palcowymi: siedmioma, w dwóch rzędach (3 + 4), z wierzchu i jednym od spodu, typ okaryny
Elementy dekoracyjne: zabarwienie na brązowy kolor
Wymiary: 160 x 44 x 30 mm
Materiały: drewno (śliwa?)
Skala dźwiękowa, strój: diatoniczna, ośmiodźwiękowa, zmieniając siłę zadęcia można uzyskiwać dźwięki chromatyczne (co nietypowe dla praktyki ludowej), dokładny kształt tonalny i strój zależy od rozmieszczenia otworów palcowych, rozmiarów piszczałki i dokładności wykonania
Praktyka wykonawcza: tradycyjny instrument, głównie pasterski, ale też składnik kapel ludowych, zwłaszcza weselnych
Autor karty: Barbara Rosiek / Zbigniew Jerzy Przerembski


<< Powrót