kołatka

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 4011


<< Powrót