klekotka

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Klasyfikacja: 1 Idiofony / 11 Idiofony uderzane / 111 Idiofony uderzane bezpośrednio / 111.1 Idiofony zderzane lub klaskanki / 111.12 Płytki zderzane lub klaskanki płytowe
Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 1078


<< Powrót