flet naczyniowy, okaryna

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Nazwa gwarowa: okaryna, okarina, leokaryna, sulka
Klasyfikacja: 4 Aerofony / 42 Instrumenty dęte właściwe / 421 Instrumenty krawędziowe lub flety / 421.2 Flety z kanalikiem (podłużne lub blokowe) / 421.22 Flety z wewnętrznym kanalikiem / 421.221 (Pojedyncze) flety z wewnętrznym kanalikiem / 421.221.4 Flety naczyniowe z kanalikiem / 421.221.42 Z otworami palcowymi / 421.221.422 Flety naczyniowe z kanalikiem, z dwoma i więcej otworami palcowymi
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: koniec XIX w. lub początek XX w.
Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 8292
Opis obiektu: instrument jedenastootworowy (8+3); budowa o cechach typowej okaryny
Elementy dekoracyjne: powierzchnia została wykończona w sposób imitujący powierzchnię rogu; na wierzchu instrumentu reliefowa podobizna cesarza Franciszka Józefa I, profil ?, w okrągłym otoku, oraz okrągły stempel przedstawiający kotwicę ? (ozdoby te mogą sugerować, że została wykonana w Austrii lub w Galicji)
Wymiary: 145 mm
Materiały: glina wypalana, nieglazurowana
Praktyka wykonawcza: gra solowa – praktyka amatorska, rzadziej ludowa
Autor karty: Jolanta Pękacz / Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót