skrzypce

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Kapela z Nowogrodu (Kurpie); nagr. Andrzej Bieńkowski. Kazimierz 1986; Muzyka Odnaleziona
Nazwa gwarowa: dłubanki
Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem
Wykonawca: Olbryś Bolesław
Rok wykonania: 1974
Miejscowość: Dębniki
Region: Mazowsze (Kurpie)
Kraj: Polska
Własność: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Numer inwentarzowy: PME 38999
Opis obiektu: spodnia płyta pudła rezonansowego wraz z boczkami wyżłobiona w monolicie; szyjka z komorą kołkową i podstrunnica wykonane oddzielnie i doklejone
Elementy dekoracyjne: komora kołkowa zwieńczona elementem zoomorficznym
Wymiary: 605 x 145 x 45 mm
Materiały: drewno, metal
Skala dźwiękowa, strój: kwintowy, g – d1 – a1 – e2
Praktyka wykonawcza: podstawowy składnik kapel ludowych
Autor karty: Teresa Lewińska / Zbigniew J. Przerembski


Olender - taniec kurpiowski


Oberek z pokrzykiwaniem


Stara baba - taniec kurpiowski; Kapela z Dąbrów: Ignacy Zyśk (ur. 1919), skrzypce, Stanisław Lis (ur. 1920), bęben, Waleria Żarnochowa (1908-1988), śpiew; nagr. Dąbrowy 1975; Muzyka Źródeł


<< Powrót