Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek

Kolekcję ludowych instrumentów muzycznych tworzy zbiór ponad 120 obiektów z rejonu Żywiecczyzny, gromadzonych w okresie 80 lat działalności placówki. Wśród nich ważną grupę stanowią instrumenty wchodzące w skład tradycyjnej żywieckiej kapeli góralskiej, czyli skrzypce i dudy oraz instrumenty pasterskie takie jak trombity i rogi, a także różnorodne piszczałki, gwizdki, wabiki. Prawie wszystkie (z kilkoma wyjątkami) wykonane zostały przez miejscowych twórców amatorów, osiągających w tym zakresie doskonałe efekty. Wiele instrumentów stanowi pokłosie konkursów na budowę ludowych instrumentów muzycznych współorganizowanych przez żywieckie muzeum w latach 1980, 1983, 2012, dzięki którym udało się odtworzyć zapomniane formy, a także upowszechnić umiejętności ich wytwarzania.
Adres
ul. Zamkowa 2
34-300 Żywiec

Telefon
33 861 21 24

email
muzeumzywiec@interia.pl

www
www.muzeum-zywiec.pl