Kolekcja Jadwigi i Mariana Sobieskich

Jadwiga i Marian Sobiescy, wybitni polscy etnomuzykologowie, prowadzili badania nad polską muzyką ludową od lat 30. XX w. W latach 1950-54 uczestniczyli w ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Długoletni pracownicy Instytutu Sztuki PAN. Autorzy szeregu książek i artykułów o polskich ludowych tradycjach muzycznych, twórcy systemu transkrypcji muzycznej stosowanej w badaniu polskiego folkloru. Zebrana przez nich przez lata badań terenowych kolekcja instrumentów została częściowo rozproszona. Prezentowane obiekty znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.