grzechotka

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Klasyfikacja: 1 Idiofony / 11 Idiofony uderzane / 112 Idiofony uderzane pośrednio / 112.1 Idiofony potrząsane (brzękadła i gruchawki)
Rok wykonania: XX w.
Region: Małopolska
Kraj: Polska
Własność: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Numer inwentarzowy: PME 34113
Opis obiektu: osadzona na trzonku komora, złączona z drobnych elementów, wypełniona kamieniami
Elementy dekoracyjne: trzonek zakończony gruszkowatym wybrzuszeniem u dołu i ostrosłupem u góry; nacięcia w kształcie krzyża
Wymiary: 240 mm
Materiały: drewno, kamienie
Praktyka wykonawcza: narzędzie dźwiękowe wykorzystywane dawniej do czynienia rytualnej wrzawy podczas ludowych obrzędów kolędowania, później też zabawka
Autor karty: Teresa Lewińska / Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót