cymbały

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Kapela z Futomy; nagr. Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Warszawa 2014; IMIT


nagr. Andrzej Bieńkowski. Kazimierz; Muzyka Odnaleziona
Klasyfikacja: 3. Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.12 Z rezonatorem / 314.122 Z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) / 314.122-4 Rzeczywiste cytry płytowe z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: XX w.
Region: Małopolska (Podkarpacie)
Kraj: Polska
Własność: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Numer inwentarzowy: PME 48169/1-3
Opis obiektu: na trapezoidalnym korpusie rozpięto 18 pasm strun, po cztery w każdym; naprzemiennie rozmieszczono struny melodyczne, wsparte na lewym podstawku, dzielącym je w stosunku kwinty, i basowe, nie dzielone, opierające się na podstawku prawym; w górnej płycie korpusu dwa okrągłe otwory rezonansowe; palcatki w stylizowanej formie zoomorficznej, z elementem woluty
Elementy dekoracyjne: każdy z otworów rezonansowych ozdobiony czterema poprzecznymi paskami (wyciętymi w górnej płycie)
Wymiary: 920 x 620 x 352 x 66 mm
Materiały: drewno, metal
Skala dźwiękowa, strój: zmienny, na ogół najniższy dźwięk G – d, rozpiętość od dwóch, czasem niepełnych, oktaw do nieco ponad czterech
Praktyka wykonawcza: niegdyś instrument muzyków żydowskich, później muzykantów ludowych; grano na nim solowo lub w kapelach, zwłaszcza na Rzeszowszczyźnie, Podkarpaciu i Wileńszczyźnie; cymbały ze wschodniej Małopolski na ogół większe, głośniej brzmiące niż z Wileńszczyzny
Autor karty: Teresa Lewińska / Zbigniew J. Przerembski


Oberek; Władysław Wojtyna (ur. 1930, Białobrzegi), cymbały; nagr. Kazimierz 1991; Muzyka Źródeł


<< Powrót