smyczek do skrzypiec

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Wykonawca: Nieznany
Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 3622b
Opis obiektu: smyczek na wcześniejszym etapie rozwoju; żabka wykonana z kawałka drewna zamocowana do drzewca za pomocą drutu; trzy karby wycięte na drzewcu pozwalają na skokową zmianę napięcia włosia (z którego pozostał tylko niewielki fragment)
Wymiary: 385 mm
Materiały: drewno, metal, końskie włosie czarne
Autor karty: Jolanta Pękacz / Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót