kontrabas

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Fragment filmu Siła tradycji powstałego w ramach projektu "Muzyczny folklor Podkarpacia - badania terenowe", Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, 2014
Nazwa gwarowa: basy
Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem
Wykonawca: Nieznany
Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 8062a
Opis obiektu: instrument wzorowany na profesjonalnych kontrabasach (być może przerobiony profesjonalny kontrabas); płyta górna sklejona z trzech części, płyta dolna dwuczęściowa; w komorze kołkowej mechanizm maszynkowy
Materiały: drewno, metal, jelito
Skala dźwiękowa, strój: kwartowy, E1 – A1 – D – G (?)
Praktyka wykonawcza: kontrabas, jako tzw. duże basy, rozpowszechnił się w kapelach ludowych na ogół dopiero od XX w.; wchodził w skład większych kapel ludowych w Małopolsce (Krakowskie, Rzeszowskie)
Autor karty: Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót