smyczek do basów

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Wykonawca: Nieznany
Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 8122b
Opis obiektu: smyczek we wcześniejszym etapie rozwoju; żabka przymocowana do pręta za pomocą drutu; karby na drzewcu służą do zmiany napięcia włosia; włosie w dolnej części przymocowane do żabki gwoźdźmi i kawałkiem skóry, w górnej części drutem miedzianymi i gwoźdźmi
Wymiary: 490 mm
Materiały: drewno, metal, włosie końskie czarne, skóra
Autor karty: Jolanta Pękacz / Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót