harmonia ręczna

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Klasyfikacja: 4 Aerofony / 41 Aerofony wolne / 412 Aerofony wolne interrupcyjne / 412.1 Aerofony idiofoniczne interrupcyjne lub stroikowe / 412.13 Stroiki przelotowe / 412.132 Zestawy stroików przelotowych / 412.132-62-8 Zestawy stroików przelotowych z elastycznym zbiornikiem powietrza, z klawiaturą
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: początek XX w.
Region: Obszary karpackie
Kraj: Austria lub Niemcy
Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 9748
Opis obiektu: harmonia ręczna, guzikowa, jednorzędowa: 10 klawiszów melodycznych oraz 4 klawisze basowe; miech składa się z 12 fałd
Elementy dekoracyjne: korpus zdobiony ażurowymi wycięciami, głównie roślinnymi
Wymiary: 280 x 260 x 140 mm
Materiały: drewno, metal, skóra, płótno, tektura, celuloid
Inskrypcje: po stronie melodycznej namalowany napis: PRIMA DONNA, po stronie basowej na aluminiowych tabliczkach wytłoczone napisy: C – dur i Stahltöne
Praktyka wykonawcza: po pierwszej wojnie światowej harmonia rozpowszechniła się jako składnik ludowych kapel (ze skrzypcami, bębnem); ręczna głównie na Mazowszu po lewej stronie Wisły (Łowickie, Rawskie) i w północnej Małopolsce (Radomskie, Kielecczyzna), rzadziej na Podkarpaciu
Autor karty: Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót