harmonia ręczna

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Klasyfikacja: 4 Aerofony / 41 Aerofony wolne / 412 Aerofony wolne interrupcyjne / 412.1 Aerofony idiofoniczne interrupcyjne lub stroikowe / 412.13 Stroiki przelotowe / 412.132 Zestawy stroików przelotowych / 412.132-62-8 Zestawy stroików przelotowych z elastycznym zbiornikiem powietrza, z klawiaturą
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: przed 1923 r.
Region: Obszary karpackie
Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 8055
Opis obiektu: harmonia diatoniczna, ręczna, guzikowa, dwurzędowa: 12 + 11 klawiszy melodycznych, oraz 2 x 4 basowych; miech złożony z 10 fałd; po stronie klawiatury basowej umieszczone 4 otwory rezonansowe, wykończone metalowymi czarami głosowymi, z boku kilkanaście jednakowej wielkości otworów rezonansowych; instrument wydaje inne dźwięki przy rozciąganiu, a inne przy ściąganiu miecha
Elementy dekoracyjne: na obudowie pozostałości intarsji
Materiały: drewno, skóra, masa perłowa, metal
Praktyka wykonawcza: po pierwszej wojnie światowej harmonia rozpowszechniła się jako składnik ludowych kapel (ze skrzypcami, bębnem); ręczna głównie na Mazowszu po lewej stronie Wisły (Łowickie, Rawskie) i w północnej Małopolsce (Radomskie, Kielecczyzna), rzadziej na Podkarpaciu
Autor karty: Jolanta Pękacz / Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót