maryna

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Nazwa gwarowa: maryna
Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321. 322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem
Wykonawca: Królikowski Adam
Rok wykonania: 1970 (1976?)
Miejscowość: Żywiec
Region: Małopolska
Kraj: Polska
Własność: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Numer inwentarzowy: MS/S/84
Opis obiektu: rodzaj basów; dwie struny; pudło rezonansowe trapezoidalne, z częścią górną o ściętych, spadzistych bokach; obie płyty pudła rezonansowego płaskie, w wierzchniej dwa wygięte łukowo otwory rezonansowe (C), boczki proste, wewnątrz pudła, na dece spodniej wzmacniająca konstrukcję listwa; szyjka bez podstrunnicy; komora kołkowa z przymocowanym od góry prętem z nanizanymi nań różnej wielkości trzema brzękadłami; płaski strunociąg; instrument rekonstruowany
Wymiary: 1920 x 483 x 90-110 mm
Materiały: drewno, metal, jelito baranie
Skala dźwiękowa, strój: kwintowy
Praktyka wykonawcza: w północnej Wielkopolsce (Szamotulskie), na Pałukach i Kujawach składnik kapel ludowych (ze skrzypcami i klarnetem); gra na pustych strunach, także w odwrotny sposób – trzymanie nieruchomo smyczka i przesuwanie instrumentu na boki; maryna jest obecnie wznawiana w ruchu folklorystycznym. Kolberg (1867): "Skrzypcom towarzyszą bardzo często Basy czyli Maryna, któréj dwie tylko próżne strony w takt huczą, nie zawsze ściśle się stosując do nakazanéj im przez skrzypce tonacyi."
Autor karty: Maria Żurowska / Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót