flet naczyniowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Rafał Bałaś, Fundacja Braci Golec; nagr. Maciej Stasiński, Żywiec 2017
Nazwa gwarowa: okarina, leokaryna, łokaryna, sulka
Klasyfikacja: 4 Aerofony / 42 Instrumenty dęte właściwe / 421 Instrumenty krawędziowe lub flety / 421.2 Flety z kanalikiem (podłużne lub blokowe) / 421.22 Flety z wewnętrznym kanalikiem / 421.221 (Pojedyncze) flety z wewnętrznym kanalikiem / 421.221.4 Flety naczyniowe z kanalikiem / 421.221.42 Z otworami palcowymi / 421.221.422 Flety naczyniowe z kanalikiem, z dwoma i więcej otworami palcowymi
Wykonawca: Szczotka Franciszek
Rok wykonania: 1966
Miejscowość: Milówka
Region: Obszary karpackie (Beskid Żywiecki)
Kraj: Polska
Własność: Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek, Dział Etnografii
Numer inwentarzowy: MŻ-E/759
Opis obiektu: instrument w typie okaryny, z siedmioma otworami palcowymi w dwóch rzędach (3 + 4), wykonany w najgrubszym z korzeni pnia, będącym jednocześnie rączką wydrążonego w tym pniu czerpaka
Wymiary: 180 x 240 mm
Materiały: drewno
Skala dźwiękowa, strój: skala diatoniczna, durowa; dzięki przedęciom można osiągnąć rozpiętość dwóch oktaw; chwyty widełkowe (rzadko jednak stosowane w praktyce ludowej) pozwalają uzyskać dźwięki chromatyczne; dokładny kształt tonalny i strój piszczałki zależy od rozmieszczenia otworów palcowych, rozmiarów instrumentu i dokładności wykonania
Praktyka wykonawcza: połączenie instrumentu z czerpakiem, innowacja indywidualna wytwórcy, być może mająca tradycję pasterską
Autor karty: Muzeum Miejskie w Żywcu / Zbigniew Jerzy Przerembski


<< Powrót